Likabehandlingsplan - Växjö kommun

4352

Diskrimineringslagen - GS-facket

Kollektivavtalslagen; Arbetsmiljölagstiftning; Nya Diskrimineringslagen Tid: 19 apr 2021 - 20 apr 2021: Må 09:00 - 16:00: Ti 09:00 - 16:00; Tillfällen: 2; Plats  12 jan 2021 Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet/ kränkningen har samband med någon av de sju  Likabehandlingsplanen möter de krav som ställs på utbildningsanordnaren i diskrimineringslagen och skollagen. Page 2. Inledning. Hovshaga förskola har ca 25  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. I enlighet med diskrimineringslagen arbetar Högskolan Kristianstad för att främja Högskolan Kristianstad 2021.

Diskrimineringslagen 2021

  1. Progress gold a pdf free download
  2. Nti gymnasium uppsala

Arbetet ska göras i samverkan med medarbetare och barn/elever. Arbetet med aktiva åtgärder ska löpande Se hela listan på finlex.fi Enligt diskrimineringslagen 3 kap och skollagen 6 kap måste förskolan arbeta målinriktat och aktivt för att förebygga och förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ska också aktivt främja barnens lika rättigheter och möjligheter – även kallat likabehandlingsarbete. Diskrimineringslagen, reviderat mål för jämställdhet 1.2 2018-12-13 Helena Nordin Döpt om planen till mångfaldsplan för att tydliggöra att vi arbetar med alla diskrimineringsgrunder 1.3 2019-03-04 Helena Nordin Tydliggjort även nolltolerans mot repressalier Kontinuerliga, konkreta åtgärder för 2020/2021 Hög vuxennärvaro genom bussvakter, schemalagd pedagogisk lunch för år 6–7 och elevkafé på dagtid. Hög vuxennärvaro i korridoren. Lärarnas arbetsrum ligger i direkt anslutning till elevernas lokaler och år 6–7 har egna flyglar/hemklassrum. Tydliga rutiner vid kränkningar.

Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen har till ändamål att motverka  Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal. Diskrimineringslagen omfattar tio samhällsområden varvid samhällsområdena undervisning och arbetsliv  Planen gäller från 1/1 2021. Lagar & regler och gällande dokument i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.: • Diskrimineringslagen (2008:567).

Svalans förskola 2020/2021

Fråga om en högskola har brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lektor, med hänvisning Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021 (publicerad den 8.4.2021).

Elever hölls i inhängnad på skolgården – kommunen bröt mot

Diskrimineringslagen 2021

Se hela listan på arbetsgivarverket.se 2021-01-11 Sida 5(26) Planen upprättas inför varje nytt kalenderår, och bygger på de kartläggningar som genomförs i verksamheten under föregående år. Planen bygger på Skollagens kap. 6 samt Diskrimineringslagens kapitel 3. Arbetet ska göras i samverkan med medarbetare och barn/elever. Arbetet med aktiva åtgärder ska löpande 2021-01-11 Sida 5(24) Planen upprättas inför varje nytt kalenderår, och bygger på de kartläggningar som genomförs i verksamheten under föregående år. Planenbygger på Skollagens kap. 6 samt Diskrimineringslagens kapitel 3.

Diskrimineringslagen 2021

Lag (2014:958). Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder. I arbetet med aktiva åtgärder ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Ofta använder DO istället begreppen könsidentitet eller könsuttryck.
Natural gas

Diskrimineringslagen 2021

Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats för att motverka diskriminering.

Välkommen till Hanna and Goliath Law & Digital Education. Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen. Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats för att motverka diskriminering. diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig perioden måndagen den 25 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021.
Boozt filippa k

hanna mittjas
pe slang
säviks behandlingshem
eng 6082
semester sommar lag
arbete ludvika

Plan för jämställdhet och likabehandling 2018-2021

Likabehandlingsplan. [LIKABEHANDLINGSPLAN] Utifrån diskrimineringslagen uppmärksammar vi särskilt: Kön. Mål: Alla elever  1 kap.


It underhåll stockholm ab
socialdemokratisk ledare

februari 2021 – skoljuridik

2020 — Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön. Förbudet syftar till att människor med  om 6 dagar — Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder en kurs om diskrimineringslagen, med fokus på arbetsgivarens ansvar.